Midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering

Midtvejsevalueringen af Coop Crew fra evalueringsinstituttet Realize viser gode resultater.

Hele 89 % af alle deltagere har gennemført forløbet og 52 % har efterfølgende fået et fritidsjob.

Orienter dig i den samlede rapport her

Coop Crew med i ny evaluering

Coop Crew med i ny evaluering

Ny rapport om betydningen af udsatte unges fritidsjob viser, at der er gevinster for familien som helhed

Vi ved, at fritidsjob gavner udsatte unge. Trivsel og selvværd, forebyggelse af kriminalitet, bedre læring og skolegang på sigt. Men hvad betyder det for familien som helhed, at de unge får fritidsjob? 

Det har LG Insight undersøgt og Coop Crew bidrager til undersøgelsen. Det viser sig, at forældrene får øget kendskab til det danske arbejdsmarked og dermed ser nye karriereveje for deres børn, og i nogle tilfælde også ser nye muligheder for deres egen jobsøgning.

Du kan læse hele rapporten her