Coop Crew bliver en del af Regeringens trivselskommission 

Coop Crew bliver en del af Regeringens trivselskommission 

Regeringen nedsatte i sidste uge en Trivselskommission, der har til opgave at undersøge, hvordan man kan styrke det gode børne- og ungeliv. Kommissionen var et fokuspunkt i regeringsgrundlaget og er blevet oprettet efter stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Kommissionen består af praktikere, der til hverdag arbejder med børn og unge, repræsentanter fra foreningslivet, forskere med bred viden om børn og unges trivsel på tværs af arenaer i børn og unges liv og to børne- og ungerepræsentanter

Blandt de 11 pladser i kommissionen er Hanne Kirk, der er programleder for Coop Crew. Hun ser frem til arbejdet i kommissionen og til at kunne bidrage med vigtige perspektiver fra fritidslivet: 

“I Coop Crew ser vi, hvordan fritidsjob styrker både selvtillid, fællesskab samt sociale og faglige kompetencer hos de unge og derved klæder dem rigtig godt på til et godt voksenliv. Det er blandt andet disse erfaringer, jeg ser frem til at bringe med ind i arbejdet i Trivselskommissionen”. 

Læs hele pressemeddelelsen her

Ny publikation; Ungefortællinger

Ny publikation; Ungefortællinger

I efteråret 2022 havde over 900 unge været med i Coop Crew på landsplan. Derfor syntes vi, at det var tid til at give de unge en stemme. Sjældent hører vi fra de unge selv og derfor kan du nu læse publikationen med Ungefortællinger fra Coop Crew. Det er en publikation med otte tidligere deltagere i Coop Crew, som fortæller om deres baggrund, liv og om betydningen af at have et fritidsjob. De unge har fortalt deres historie til os åbent og ærligt – de har fortalt om både diagnoser, mobning, svær skolegang eller om at have flygtet fra krig.

Fælles for de unge er, at der været bump på vejen, men at de alle har været igennem en stor udvikling og er et andet sted i dag. Det er historier, som har gjort stort indtryk på os – og det håber vi også de vil gøre på jer 🤗

Læs hele publikationen her

Midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering

Midtvejsevalueringen af Coop Crew fra evalueringsinstituttet Realize viser gode resultater.

Hele 89 % af alle deltagere har gennemført forløbet og 52 % har efterfølgende fået et fritidsjob.

Orienter dig i den samlede rapport her