Partnere

Coop Crew er et samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen, Coop og Den A.P. Møllerske Støttefond

Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningen er projektejer af Coop Crew 

Læs mere

Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende medlemsorganisation, som arbejder for og støtter udviklingen af de kommunale ungdomsskoler.

Foreningen er organiseret omkring tre kerneopgaver: interessevaretagelse, netværk og videndeling.

Ungdomsskolerne er forankret i den enkelte kommune, hvor de dels løser en række obligatoriske opgaver og dels et bredt spektrum af andre opgaver på ungeområdet. Det er et kommunalt tilbud for unge mellem 14 og 18 år, hvor de unge blandt andet kan uddybe deres kundskaber og dygtiggøre sig i forskellige fag/aktiviteter. Ungdomsskolerne har i forvejen erfaring med at lave indsatser omkring fritidsjob og har stærke traditioner for at indgå i samarbejder med både private og offentlige aktører. Ungdomsskolerne har altså værdifuld erfaring, når det kommer til implementering og udførelse af Coop Crew.

Coop

Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Coop 365discount, Dagli’Brugsen, Brugsen og Irma.

Læs mere

Coop består af mere end 1000 butikker over hele landet med over 40.000 ansatte. Heraf er ca. 25.000 af dem unge under 25 år. Det er en del af Coops profil at være socialt bevidste og aktivt deltage i sit lokalområde, såvel som på landsplan. Derfor indgår lokale Coop-butikker gerne samarbejder med kommunale aktører og foreninger. Coop blev i 2022 nomineret til en pris ved “Danish Diversity Award”, bl.a. for deres arbejde med Coop Crew. 

Den A.P. Møllerske Støttefond

Coop Crew er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond

Læs mere

Du kan læse mere om Støttefondens donationer til det sociale område på deres hjemmeside

Følgegruppe 

Der er nedsat en følgegruppe for Coop Crew, der har som formål aktivt at understøtte projektets udvikling og succeskriterier via systematisk og kontinuerligt samarbejde, dialog og sparring i projektperioden.

Medlemmerne bidrager med deres faglige, organisatoriske og politiske viden og vil derigennem være med til at kvalificere projektet.

 

 

 

 • Repræsentant fra Ungdomsskoleforeningen
 • Repræsentant fra Coop 365discount
 • Repræsentant fra Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Repræsentant fra Undervisningsministeriet
 • Repræsentant fra Kommunernes Landsforening
 • Repræsentant fra Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
 • Repræsentant fra HK Handel

 

 

 

 • Repræsentant fra Dansk Erhverv
 • Repræsentant fra STAR
 • Repræsentant fra projektets evaluator, Realize
 • Repræsentant fra Coops HR afdeling
 • Repræsentant fra Skolelederforeningen
 • Repræsentant fra UU Danmark
 • Repræsentant fra Skole og Forældre
 • Repræsentant fra CeFu
 • Repræsentant fra Dansk Industri
 • Repræsentant fra SIRI, kontor for forebyggelse og medborgerskab