Partnere

Coop Crew er et samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen, fakta og Den A.P. Møllerske Støttefond

Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningen er projektejer af Coop Crew 

Læs mere

Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende medlemsorganisation, som arbejder for og støtter udviklingen af de kommunale ungdomsskoler.

Foreningen er organiseret omkring tre kerneopgaver: interessevaretagelse, netværk og videndeling.

Ungdomsskolerne er forankret i den enkelte kommune, hvor de dels løser en række obligatoriske opgaver og dels et bredt spektrum af andre opgaver på ungeområdet. Det er et kommunalt tilbud for unge mellem 14 og 18 år, hvor de unge blandt andet kan uddybe deres kundskaber og dygtiggøre sig i forskellige fag/aktiviteter. Ungdomsskolerne skal også medvirke til, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolerne har i forvejen erfaring med at lave indsatser omkring fritidsjob og har stærke traditioner for at indgå i samarbejder med både private og offentlige aktører. Ungdomsskolerne har altså værdifuld erfaring, når det kommer til implementering og udførelse af Coop Crew.

fakta

fakta er en discountkæde, der ejes af Coop Danmark (heraf navnet Coop Crew).

Læs mere

Fakta-kæden har 356 butikker fordelt over hele landet, med over 7000 medarbejdere.

Det er en del af faktas profil at være socialt bevidste og aktivt deltage i sit lokalområde, såvel som på landsplan. Derfor indgår fakta gerne samarbejder med kommunale aktører og foreninger.
I 2015 vandt fakta CSR People Prize for virksomhedens evne til at tage et socialt ansvar på en lang række områder.

fakta har erfaring med at oplære og træne unge med varierende forudsætninger og kan trække på erfaringer herfra. fakta står bl.a. bag KLAR TIL START, som hjælper unge med autismediagnoser til at udvikle deres kompetencer og give dem en ny start og et bedre kendskab til arbejdsmarkedet.

Den A.P. Møllerske Støttefond

Coop Crew er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond

Læs mere

Du kan læse mere om Støttefondens donationer til det sociale område på deres hjemmeside

Følgegruppe Coop Crew

Der er nedsat en følgegruppe for Coop Crew, der har som formål aktivt at understøtte projektets udvikling og succeskriterier via systematisk og kontinuerligt samarbejde, dialog og sparring i projektperioden.

Medlemmerne bidrager med deres faglige, organisatoriske og politiske viden og vil derigennem være med til at kvalificere projektet.

 • Repræsentant fra Ungdomsskoleforeningen
 • Repræsentant fra fakta
 • Repræsentant fra Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Repræsentant fra Undervisningsministeriet
 • Repræsentant fra Kommunernes Landsforening
 • Repræsentant fra Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
 • Repræsentant fra HK Handel
 • Repræsentant fra Dansk Erhverv
 • Repræsentant fra STAR
 • Repræsentant fra projektets evaluator, Realize
 • Repræsentant fra Coops HR afdeling
 • Repræsentant fra Skolelederforeningen
 • Repræsentant fra UU Danmark
 • Repræsentant fra Skole og Forældre
 • Repræsentant fra CeFu
 • Repræsentant fra Dansk Industri
 • Repræsentant fra SIRI, kontor for forebyggelse og medborgerskab