Midtvejsevalueringen af Coop Crew fra evalueringsinstituttet Realize viser gode resultater.

Hele 89 % af alle deltagere har gennemført forløbet og 52 % har efterfølgende fået et fritidsjob.

Orienter dig i den samlede rapport her