På baggrund af situationen i forbindelse med covid-19 har Coop Crews styregruppe i samråd med Den A.P. Møllerske Støttefond besluttet, at forårets lokale Coop Crew forløb, desværre ikke kan gennemføres som planlagt. Nedlukningen af landet indebærer fortsat, at landets ældste elever hjemmeundervises og forsamlingsforbuddet betyder, at grupper på over 10 personer ikke må samles. Dette, samt sikkerheds- og hygiejnehensyn i fakta-butikkerne, har været afgørende for beslutningen om, at Coop Crew forløbene i deres oprindelige form ikke kan gennemføres i dette forår.

For at tilgodese de unge, som allerede har gennemført noget af Coop Crew-forløbet i foråret, vil ungdomsskolerne frem mod sommerferien gennemføre online undervisning. De unge vil her igennem få et konkret udbytte, der kan hjælpe dem på vejen mod et ordinært fritidsjob. Yderlig info om den alternative gennemførsel vil komme snarest.

Vi håber naturligvis at kunne gennemføre efterårets Coop Crew forløb som planlagt, og glæder os allerede til at se nye (og måske tidligere) unge trække i den sorte fakta-trøje.