Regeringen nedsatte i sidste uge en Trivselskommission, der har til opgave at undersøge, hvordan man kan styrke det gode børne- og ungeliv. Kommissionen var et fokuspunkt i regeringsgrundlaget og er blevet oprettet efter stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Kommissionen består af praktikere, der til hverdag arbejder med børn og unge, repræsentanter fra foreningslivet, forskere med bred viden om børn og unges trivsel på tværs af arenaer i børn og unges liv og to børne- og ungerepræsentanter

Blandt de 11 pladser i kommissionen er Hanne Kirk, der er programleder for Coop Crew. Hun ser frem til arbejdet i kommissionen og til at kunne bidrage med vigtige perspektiver fra fritidslivet: 

“I Coop Crew ser vi, hvordan fritidsjob styrker både selvtillid, fællesskab samt sociale og faglige kompetencer hos de unge og derved klæder dem rigtig godt på til et godt voksenliv. Det er blandt andet disse erfaringer, jeg ser frem til at bringe med ind i arbejdet i Trivselskommissionen”. 

Læs hele pressemeddelelsen her