Forårets Coop Crew-forløb bliver ikke gennemført som planlagt

Forårets Coop Crew-forløb bliver ikke gennemført som planlagt

På baggrund af situationen i forbindelse med covid-19 har Coop Crews styregruppe i samråd med Den A.P. Møllerske Støttefond besluttet, at forårets lokale Coop Crew forløb, desværre ikke kan gennemføres som planlagt. Nedlukningen af landet indebærer fortsat, at landets ældste elever hjemmeundervises og forsamlingsforbuddet betyder, at grupper på over 10 personer ikke må samles. Dette, samt sikkerheds- og hygiejnehensyn i fakta-butikkerne, har været afgørende for beslutningen om, at Coop Crew forløbene i deres oprindelige form ikke kan gennemføres i dette forår.

For at tilgodese de unge, som allerede har gennemført noget af Coop Crew-forløbet i foråret, vil ungdomsskolerne frem mod sommerferien gennemføre online undervisning. De unge vil her igennem få et konkret udbytte, der kan hjælpe dem på vejen mod et ordinært fritidsjob. Yderlig info om den alternative gennemførsel vil komme snarest.

Vi håber naturligvis at kunne gennemføre efterårets Coop Crew forløb som planlagt, og glæder os allerede til at se nye (og måske tidligere) unge trække i den sorte fakta-trøje.

 

Unge fra Coop Crew hjælper til under coronakrisen

Unge fra Coop Crew hjælper til under coronakrisen

Flere af de unge, der deltog i Coop Crew i efteråret, har efterfølgende fået ordinært fritidsjob i fakta. Det gælder bl.a. 2 unge, Kristoffer og Ninna, der begge er ansat hos Linette Bang-Rønne (på billedet) i fakta på Havborgvej i Esbjerg. Linette Bang-Rønne fortæller, at både Ninna og Kristoffer tager deres job seriøst og er en fornøjelse at have i butikken i disse uger – både for hende og kunderne.

Sammen med sin kollega og Esbjerg ungdomsskole startede Linette et nyt hold Coop Crew op i februar og fortæller:

Vi mangler bare de sidste to moduler af forårets hold, der jo desværre er udskudt på ubestemt tid pga. covid-19. Her har vi en hel flok unge mennesker, der er rigtig ærgerlige over, at de ikke kan komme i butikken i denne tid. Men vi glæder os til at få dem i gang igen, for der er bestemt en masse ”guldkorn” på det hold også, som sagtens kan se en fremtid i fakta – og vi kan også se en fremtid i dem hos os.”

 

Coop Crew udskudt pga. covid-19

Coop Crew udskudt pga. covid-19

På Statsministerens pressemøde d. 11. marts blev det meldt ud, at alle offentlige skoler lukkes fra mandag d. 16. marts. Denne aflysning af al undervisning gælder også de kommunale ungdomsskoler og derfor er afviklingen af Coop Crew lokalt udsat på ubestemt tid. Vi følger udviklingen nøje og håber undervisningen kan afvikles efter påskeferien.

Imens sender vi et kæmpe skulderklap til vores samarbejdspartnere i fakta, som hver dag knokler og sørger for at vi andre kan handle ind. I disse dage er de hverdagens helte og vi glæder os til, at flere unge fra Coop Crew kommer til at kunne hjælpe dem i fremtiden.

2. runde af Coop Crew skudt i gang

2. runde af Coop Crew skudt i gang

Netop nu skydes 2. runde af Coop Crew i gang i de 11 kommuner, der indtil videre er involveret i projektet. Ungdomsskolerne har lokalt været i gang med at rekruttere unge til holdene og har efterfølgende i samarbejde med den lokale fakta-butik afholdt et intro-arrangement for de unge og deres forældre. Nu er de unge så gået i gang med træningsmodulerne i fakta.

Målgruppen for Coop Crew

Ungdomsskolerne rekrutterer de unge til Coop Crew, og på forårets forløb deltager både elever fra 9. og 10. kl. der har brug for en hjælpende hånd til at finde et fritidsjob. Ungdomsskolens projektmedarbejder informerer om Coop Crew på skoler og i klubber, hvor de unge færdes, og derudover har ungdomsskolen et stort net af samarbejdspartnere, som de også har fortalt om projektet, så de kan henvise interesserede unge.

Indholdet i træningsmodulerne

Coop Crew består af 6 træningsmoduler á 4 timer i fakta. Det er to butikschefer fra fakta, som står for undervisningen, og de unge bliver bl.a. trænet i god kundeservice, opfyldning af varer, vedligehold, ekspedition i kassen mm.

Målet med Coop Crew

Når de unge har gennemført træningsforløbet, er det målet, at de efterfølgende er klar til at varetage et fritidsjob på ordinære vilkår. De involverede butikschefer kan rekruttere servicemedarbejdere til egen butik eller anbefale de unge til kolleger i nærliggende butikker. Alternativt kan der være unge som afprøver muligheden for fritidsjob inden for andre brancher. Hans Kristensen fra Skive Ungdomsskole fortæller:

”Jeg var forøvrigt i den lokale fakta i dag, hvor der sad en Cornelius fra efterårsholdet ved kassen. Det giver bare mening!!”

Coop Crew i TV Avisen

Coop Crew i TV Avisen

I efteråret startede Coop Crew op med træningsforløb i 10 kommuner landet over. Det kom der et fint nyhedsindslag ud af.

Den 30. oktober 2019 bragte TV Avisen et indslag om Coop Crew fra Helsingør. Du kan se klippet her:

Coop Crew Helsingør i TV-avisen

Huskede du at se TV-avisen i går? Ellers har du muligheden her, for at se de seje unge mennesker fra Helsingør Ungdomsskole i aktion ????????????#coopcrew #nårfritidblirtilfremtid #ungdomsskoleforeningen #fakta #helsingørungdomsskole

Posted by Coop Crew on Thursday, 31 October 2019