Coop Crew bliver en del af Regeringens trivselskommission 

Coop Crew bliver en del af Regeringens trivselskommission 

Regeringen nedsatte i sidste uge en Trivselskommission, der har til opgave at undersøge, hvordan man kan styrke det gode børne- og ungeliv. Kommissionen var et fokuspunkt i regeringsgrundlaget og er blevet oprettet efter stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Kommissionen består af praktikere, der til hverdag arbejder med børn og unge, repræsentanter fra foreningslivet, forskere med bred viden om børn og unges trivsel på tværs af arenaer i børn og unges liv og to børne- og ungerepræsentanter

Blandt de 11 pladser i kommissionen er Hanne Kirk, der er programleder for Coop Crew. Hun ser frem til arbejdet i kommissionen og til at kunne bidrage med vigtige perspektiver fra fritidslivet: 

“I Coop Crew ser vi, hvordan fritidsjob styrker både selvtillid, fællesskab samt sociale og faglige kompetencer hos de unge og derved klæder dem rigtig godt på til et godt voksenliv. Det er blandt andet disse erfaringer, jeg ser frem til at bringe med ind i arbejdet i Trivselskommissionen”. 

Læs hele pressemeddelelsen her

Ny publikation; Ungefortællinger

Ny publikation; Ungefortællinger

I efteråret 2022 havde over 900 unge været med i Coop Crew på landsplan. Derfor syntes vi, at det var tid til at give de unge en stemme. Sjældent hører vi fra de unge selv og derfor kan du nu læse publikationen med Ungefortællinger fra Coop Crew. Det er en publikation med otte tidligere deltagere i Coop Crew, som fortæller om deres baggrund, liv og om betydningen af at have et fritidsjob. De unge har fortalt deres historie til os åbent og ærligt – de har fortalt om både diagnoser, mobning, svær skolegang eller om at have flygtet fra krig.

Fælles for de unge er, at der været bump på vejen, men at de alle har været igennem en stor udvikling og er et andet sted i dag. Det er historier, som har gjort stort indtryk på os – og det håber vi også de vil gøre på jer 🤗

Læs hele publikationen her

Midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering

Midtvejsevalueringen af Coop Crew fra evalueringsinstituttet Realize viser gode resultater.

Hele 89 % af alle deltagere har gennemført forløbet og 52 % har efterfølgende fået et fritidsjob.

Orienter dig i den samlede rapport her

Årets Medarbejder i Coop365 i Taastrup har deltaget i Coop Crew

Årets Medarbejder i Coop365 i Taastrup har deltaget i Coop Crew

Tidligere Coop Crew deltager, Merete, er kåret som årets medarbejder i Coop365 i Taastrup og drømmer om en karriere inden for detail.

Her er hvad hun bl.a. fortæller Sjællandske Medier: “Jeg følte mig klar, forberedt og tryg ved at skulle ud i “den rigtige verden” bagefter. Og så er jeg bare virkelig glad for mit arbejde generelt og især sammenholdet med mine kollegaer.”

Læse hele artiklen her

 

 

SuperBrugsen bliver en del af Coop Crew

SuperBrugsen bliver en del af Coop Crew

Fra efteråret 2021 bliver SuperBrugsen en del af Coop Crew. I Silkeborg, København og Vallensbæk vil ungdomsskolerne rekruttere unge til træningsforløb, der vil blive gennemført i en lokal SuperBrugs. Vi er meget begejstrede for at det fremadrettet vil være muligt at gennemføre projektet i både fakta, Coop 365 og SuperBrugsen, da det øger jobmulighederne for de unge.

Derudover giver samarbejdet med SuperBrugsen mulighed for at introducere de unge til flere erhvervsuddannelser. Udover salgsassistenter uddannes der nemlig også butiksslagtere, bagere og delikatesseassistenter i SuperBrugsen, og det vil være en naturlig del af træningsforløbene i Coop Crew at præsentere de unge deltagere for disse uddannelsesmuligheder.

Følg Coop Crew på facebook og LinkedIn

   

  Coop Crew med i ny evaluering

  Coop Crew med i ny evaluering

  Ny rapport om betydningen af udsatte unges fritidsjob viser, at der er gevinster for familien som helhed

  Vi ved, at fritidsjob gavner udsatte unge. Trivsel og selvværd, forebyggelse af kriminalitet, bedre læring og skolegang på sigt. Men hvad betyder det for familien som helhed, at de unge får fritidsjob? 

  Det har LG Insight undersøgt og Coop Crew bidrager til undersøgelsen. Det viser sig, at forældrene får øget kendskab til det danske arbejdsmarked og dermed ser nye karriereveje for deres børn, og i nogle tilfælde også ser nye muligheder for deres egen jobsøgning.

  Du kan læse hele rapporten her 

   

   

   

  Coop Crew i en coronatid

  Coop Crew i en coronatid

   Dette efterår har på mange måder været anderledes end vi er vant til. Afstand, håndsprit og mundbind er blevet hverdag og er også blevet en fast del af træningen i Coop Crew.

  Coronasituationen har heldigvis ikke haft så stor indvirkning på afviklingen af Coop Crew, som man ellers kunne have frygtet. Kun to kommuner har været nødt til at udsætte forløbet, mens de resterende har gennemført. På ovenstående billede ses de unge fra ungdomsskolen i Kolding med deres diplomer.

  Ude omkring i landet har man taget situationen med oprejst pande og fået det bedste ud af en udfordrende situation. På dette billede ses blindsmagning i Holstebro,  hvor man fandt ud af, at mundbind kan bruges til andet end at have for munden. Eleverne var super gode til at lugte, smage og gætte sig frem til svarene. Selv de elever, som holdt på, at de har en aftale med kaninerne om ikke at spise deres mad, fik flere rigtige svar.