Coop Crew

- Når fritid bli'r til fremtid

Om projektet

​Coop Crew - Når fritid bli'r til fremtid

​​Sammen med udvalgte ungdomsskoler skal Ungdomsskoleforeningen hjælpe udsatte unge til at få et fritidsjob i samarbejde med fakta.

Det er på mange måder et både grænseoverskridende og banebrydende projekt med samarbejde på tværs af det offentlige skolesystem og en privat virksomhed. Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget 27.6 mio. kr. til initiativet, som er et seksårigt udrulningskoncept, der løber fra 2019-2025.​

Baggrunden for projektet er, at dét at have et fritidsjob både styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning, og også forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd. Dette er netop målet med Coop Crew, hvor udsatte unge deltager i seks moduler på seks uger i en fakta-butik. Her starter de unge med at få og blive trænet i grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver.

Denne grundviden gør, at de efter endt træningsforløb kan gå ud og bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller blive elev i en detailbutik som fakta. Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som skal være med til at rekruttere de unge og hjælpe dem gennem forløbet. Samtidig står medarbejderen for at følge op de unge og efter endt forløb og for at få projektet forankret i kommunen efter projektperioden. I alt vil op til 3700 udsatte unge fra 24 kommuner deltage i et træningsforløb, hvoraf det antages at minimum 1800 af de unge efterfølgende vil få et fritidsjob i fakta eller et andet sted.​

Der er er 23 ungdomsskoler, som har vist interesse for projektet, og 11 ungdomsskoler er udvalgt til at starte i efteråret 2019.

0

Hele 27,6 mio er blevet bevilliget til projektet

0

Så mange unge vil fra 2019-2025 blive en del af COOP CREW

0

Antal kommuner i hele landet, der deltager i projektet

Kort

Oversigt over de første 11 kommuner, der kickstarter projektet i 2019

Roskilde

Roskilde, Danmark

København

København, Danmark

Odense

Odense, Danmark

Esbjerg

Esbjerg, Danmark

Helsingør

Helsingør, Danmark

Vejle

Vejle, Danmark

Viborg

Viborg, Danmark

Vallensbæk

Vallensbæk, Danmark

Kolding

Kolding, Danmark

Skive

Skive, Danmark

Morsø

Morsø Kommune, Danmark