Coop Crew

- når fritid bli'r til fremtid

Bliv en del af Coop Crew – når fritid bli’r til fremtid

Mød Frederik, som startede i forløbet og endte med at få job i den lokale fakta.

Bliv en del af Coop Crew - når fritid bli'r til fremtid.

Kontakt din lokale ungdomsskole for mere information.

Om projektet

​Coop Crew - når fritid bli'r til fremtid

​​Sammen med udvalgte ungdomsskoler skal Ungdomsskoleforeningen hjælpe udsatte unge til at få et fritidsjob i samarbejde med fakta.

Det er på mange måder et både grænseoverskridende og banebrydende projekt med samarbejde på tværs af det offentlige skolesystem og en privat virksomhed. Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget 27.6 mio. kr. til initiativet, som er et seksårigt udrulningskoncept, der løber fra 2019-2025.​

Baggrunden for projektet er, at dét at have et fritidsjob både styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning, og også forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd. Dette er netop målet med Coop Crew, hvor udsatte unge deltager i seks moduler på seks uger i en fakta-butik. Her starter de unge med at få og blive trænet i grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver.

Denne grundviden gør, at de efter endt træningsforløb kan gå ud og bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller blive elev i en detailbutik som fakta. Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som skal være med til at rekruttere de unge og hjælpe dem gennem forløbet. Samtidig står medarbejderen for at følge op på de unge efter endt forløb og for at få projektet forankret i kommunen efter projektperioden. I alt vil op til 3700 udsatte unge fra 25 kommuner deltage i et træningsforløb, hvoraf det antages at minimum 1800 af de unge efterfølgende vil få et fritidsjob i fakta eller et andet sted.​

Der er 25 ungdomsskoler, som har vist interesse for projektet, og 11 ungdomsskoler er udvalgt til at starte i efteråret 2019.

0

Hele 27,6 mio er blevet bevilliget til projektet

0

Så mange unge vil fra 2019-2025 blive en del af COOP CREW

0

Antal kommuner i hele landet, der deltager i projektet

Kort

Oversigt over de kommuner, der deltager i Coop Crew

Roskilde

Roskilde, Danmark

Roskilde Ungdomsskole
Opstart i 2019

København

København, Danmark

Københavns Kommunes Ungdomsskole
Opstart i 2019

Odense

Odense, Danmark

UngOdense
Opstart i 2019

Esbjerg

Esbjerg, Danmark

Esbjerg Ungdomsskole
Opstart i 2019

Helsingør

Helsingør, Danmark

Helsingør Ungdomsskole
Opstart i 2019

Vejle

Vejle, Danmark

Vejle Ungdomsskole
Opstart i 2019

Viborg

Viborg, Danmark

Viborg Ungdomsskole
Opstart i 2019

Vallensbæk

Vallensbæk, Danmark

Vallensbæk Ungdomsskole
Opstart i 2019

Kolding

Kolding, Danmark

Kolding Ungdomsskole
Opstart i 2019

Skive

Skive, Danmark

Ungdomsskolen-Skive
Opstart i 2019

Morsø

Morsø, Danmark

Morsø Ungdomsskole
Opstart i 2019

Nordfyn

Søndersø, Danmark

Nordfyns Ungdomsskole
Opstart 2020

Egedal

Smørum, Danmark

Ung Egedal
Opstart 2020

Mariagerfjord

Mariagerfjord, Danmark

Mariagerfjord Ungdomsskole
Opstart i 2020

Tønder

Tønder, Danmark

Tønder Ungdomsskole
Opstart 2020

Ikast-Brande

Ikast, Danmark

Ikast Kommunale Ungdomsskole
Opstart i 2020

Herning

Herning, Danmark

UngHerning
Opstart 2020

Holstebro

Holstebro, Danmark

Holstebro Ungdomsskole
opstart i 2020

Rebild

Rebild, Danmark

Rebild ungdomsskole
Opstart i 2020

Guldborgsund

Guldborgsund, Danmark

Guldborgsund Ungdomsskole
Opstart i 2021

Silkeborg

Silkeborg, Danmark

Silkeborg Ungdomsskole
Opstart i 2021

Odder

Odder, Danmark

Odder Ungdomsskole
Opstart 2021

Nyborg

Nyborg, Danmark

Nyborg Ungdomsskole
Opstart i 2021

OPSTART

Vidste du at…

Citater om fritidsjob

Partnere

Coop Crew er et samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen, fakta og Den A.P. Møllerske Støttefond

Coop Crew Partner

Fakta

Fakta er en discountkæde, der ejes af Coop Danmark (heraf navnet Coop Crew). Fakta-kæden har 356 butikker fordelt over hele landet, med over 7000 medarbejdere.

Det er en del af faktas profil at være socialt bevidste og aktivt deltage i sit lokalområde, såvel som på landsplan. Derfor indgår fakta gerne samarbejder med kommunale aktører og foreninger.
I 2015 vandt fakta CSR People Prize for virksomhedens evne til at tage et socialt ansvar på en lang række områder.

fakta har erfaring med at oplære og træne unge med varierende forudsætninger og kan trække på erfaringer herfra. fakta står bl.a. bag KLAR TIL START, som hjælper unge med autismediagnoser til at udvikle deres kompetencer og give dem en ny start og et bedre kendskab til arbejdsmarkedet.

Coop Crew Partner

Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningen er projektejer af Coop Crew – når fritid bli’r til fremtid. Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende medlemsorganisation, som arbejder for og støtter udviklingen af de kommunale ungdomsskoler.

Foreningen er organiseret omkring tre kerneopgaver: interessevaretagelse, netværk og videndeling.

Ungdomsskolerne er forankret i den enkelte kommune, hvor de dels løser en række obligatoriske opgaver og dels et bredt spektrum af andre opgaver på ungeområdet. Det er et kommunalt tilbud for unge mellem 14 og 18 år, hvor de unge blandt andet kan uddybe deres kundskaber og dygtiggøre sig i forskellige fag/aktiviteter. Ungdomsskolerne skal også medvirke til, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolerne har i forvejen erfaring med at lave indsatser omkring fritidsjob og har stærke traditioner for at indgå i samarbejder med både private og offentlige aktører. Ungdomsskolerne har altså værdifuld erfaring, når det kommer til implementering og udførelse af Coop Crew – når fritid bli’r til fremtid.

Coop Crew Partner

Den A. P. Møllerske Støttefond

Projektet bliver gennemført med midler fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Du kan læse mere om Støttefondens donationer til det sociale område på deres hjemmeside

Følgegruppe Coop Crew

Der en nedsat en følgegruppe for Coop Crew, der har som formål aktivt at understøtte projektets udvikling og succeskriterier via systematisk og kontinuerligt samarbejde, dialog og sparring i projektperioden. Medlemmerne bidrager med deres faglige, organisatoriske og politiske viden og vil derigennem være med til at kvalificere projektet.

 • Repræsentant fra Ungdomsskoleforeningen, Ejnar Bo Pedersen
 • Repræsentant fra fakta, Lars Thellufsen
 • Repræsentant fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Mutya Koudal
 • Repræsentant fra Undervisningsministeriet, Kristoffer Vahl Møller
 • Repræsentant fra Kommunernes Landsforening, Stinne Nøhr Lawaetz
 • Repræsentant fra Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Per Nielsen
 • Repræsentant fra HK Handel, Mette Høgh
 • Repræsentant fra Dansk Erhverv, Lars Borke
 • Repræsentant fra STAR, Helle Rasmussen
 • Repræsentant fra projektets evaluator, Realize, Nicolaj Ejler
 • Repræsentant fra Coops HR afdeling, Jens Romundstad
 • Repræsentant fra Skolelederforeningen, Dorte Andreas
 • Repræsentant fra UU Danmark, Jens Peder Andersen
 • Repræsentant fra Skole og Forældre, Rasmus Edelberg
 • Repræsentant fra CeFu, Arnt Vestergaard Louw
 • Repræsentant fra Dansk Industri, Marie-Louise H. Lindeløv
 • Repræsentant fra SIRI, kontor for forebyggelse og medborgerskab, Karin Ingemann