Coop Crew

- Når fritid bli'r til fremtid

Om projektet

​Coop Crew - Når fritid bli'r til fremtid

​​Sammen med udvalgte ungdomsskoler skal Ungdomsskoleforeningen hjælpe udsatte unge til at få et fritidsjob i samarbejde med fakta.

Det er på mange måder et både grænseoverskridende og banebrydende projekt med samarbejde på tværs af det offentlige skolesystem og en privat virksomhed. Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget 27.6 mio. kr. til initiativet, som er et seksårigt udrulningskoncept, der løber fra 2019-2025.​

Baggrunden for projektet er, at dét at have et fritidsjob både styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning, og også forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd. Dette er netop målet med Coop Crew, hvor udsatte unge deltager i seks moduler på seks uger i en fakta-butik. Her starter de unge med at få og blive trænet i grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver.

Denne grundviden gør, at de efter endt træningsforløb kan gå ud og bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller blive elev i en detailbutik som fakta. Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som skal være med til at rekruttere de unge og hjælpe dem gennem forløbet. Samtidig står medarbejderen for at følge op de unge og efter endt forløb og for at få projektet forankret i kommunen efter projektperioden. I alt vil op til 3700 udsatte unge fra 24 kommuner deltage i et træningsforløb, hvoraf det antages at minimum 1800 af de unge efterfølgende vil få et fritidsjob i fakta eller et andet sted.​

Der er er 23 ungdomsskoler, som har vist interesse for projektet, og 11 ungdomsskoler er udvalgt til at starte i efteråret 2019.

0

Hele 27,6 mio er blevet bevilliget til projektet

0

Så mange unge vil fra 2019-2025 blive en del af COOP CREW

0

Antal kommuner i hele landet, der deltager i projektet

Kort

Oversigt over de første 11 kommuner, der kickstarter projektet i 2019

Roskilde

Roskilde, Danmark

København

København, Danmark

Odense

Odense, Danmark

Esbjerg

Esbjerg, Danmark

Helsingør

Helsingør, Danmark

Vejle

Vejle, Danmark

Viborg

Viborg, Danmark

Vallensbæk

Vallensbæk, Danmark

Kolding

Kolding, Danmark

Skive

Skive, Danmark

Morsø

Morsø Kommune, Danmark

Partnere

Dette banebrydende projekt, Coop Crew - Når fritid bli'r til fremtid, er et samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen, fakta og Den A.P. Møllerske Fond.

Coop Crew Partner

Fakta

Fakta er en discountkæde, der ejes af Coop Danmark (heraf navnet Coop Crew). Fakta-kæden har 356 butikker fordelt over hele landet, med over 7000 medarbejdere.

Det er en del af faktas profil at være socialt bevidste og aktivt deltage i sit lokalområde, såvel som på landsplan. Derfor indgår fakta gerne samarbejder med kommunale aktører og foreninger.
I 2015 vandt fakta CSR People Prize for virksomhedens evne til at tage et socialt ansvar på en lang række områder.

fakta har erfaring med at oplære og træne unge med varierende forudsætninger og kan trække på erfaringer herfra. fakta står bl.a. bag KLAR TIL START, som hjælper unge med autismediagnoser til at udvikle deres kompetencer og give dem en ny start og et bedre kendskab til arbejdsmarkedet.

Coop Crew Partner

Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningen er projektejer af Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid. Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende medlemsorganisation, som arbejder for og støtter udviklingen af de kommunale ungdomsskoler.

Foreningen er organiseret omkring tre kerneopgaver: interessevaretagelse, netværk og videndeling.

Ungdomsskolerne er forankret i den enkelte kommune, hvor de dels løser en række obligatoriske opgaver og dels et bredt spektrum af andre opgaver på ungeområdet. Det er et kommunalt tilbud for unge mellem 14 og 18 år, hvor de unge blandt andet kan uddybe deres kundskaber og dygtiggøre sig i forskellige fag/aktiviteter. Ungdomsskolerne skal også medvirke til, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolerne har i forvejen erfaring med at lave indsatser omkring fritidsjob og har stærke traditioner for at indgå i samarbejder med både private og offentlige aktører. Ungdomsskolerne har altså værdifuld erfaring, når det kommer til implementering og udførelse af Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid.

Coop Crew Partner

Den A. P. Møllerske Støttefond

Projektet bliver gennemført med midler fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Du kan læse mere om Støttefondens donationer til det sociale område på deres hjemmeside